Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ελληνική διασπορά με άξονες τη θάλασσα, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Η δραστηριότητά του απαντά στις προτεραιότητες της κοινωνίας των πολιτών, με έμφαση σε τέσσερις θεματικές περιοχές:

Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στην καταπολέμηση της ρύπανσης σε ακτές και βυθούς
Την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
Την ενίσχυση κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων, με τους προσφορότερους τρόπους.
Την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς σε κοινές δράσεις, ενώ υποστηρίζει επίσης δράσεις άλλων οργανισμών στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντός του. Στόχος του είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ζωτικά ζητήματα για την Ελλάδα και, μέσα από αποδοτικές συνεργασίες, να επιφέρει μεγαλύτερες και ταχύτερες αλλαγές από εκείνες που θα μπορούσε να επιφέρει λειτουργώντας αφ΄εαυτού.

Εναλεία

Η Εναλεία είναι μια κοινωνική επιχείρηση που προσπαθεί να κάνει την αλιεία βιώσιμη. Συγκεκριμένα, θέλει να δημιουργήσει win-win συστήματα μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, έτσι ώστε τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ψάρια να μπορούν να ζουν και να αναπτύσσονται. Για τον λόγο αυτό, δημιούργησε την πρώτη σχολή για επαγγελματική αλιεία στην Ελλάδα, εκπαιδεύσεις βιώσιμης αλιείας για επαγγελματίες αλιείς, καθώς και τη δράση ReFresh, που αφορά την περισυλλογή απορριμάτων από τη θάλασσα.

Το Refresh είναι ένα project της Εναλείας, που στοχεύει να κάνει τον τομέα της αλιείας βιώσιμο, μέσω καινοτομιών διαδραστικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης

ADDRESS

Kefalinias 46, Athens

PHONE

6970 992220
6940 409202

EMAIL

info@enaleia.com

Close Menu
el